Doel

Doelstelling van de vzw is om projecten te financieren die niet ressorteren onder de reguliere ziekenhuisfinanciering. Voorbeelden hiervan zijn oa materiaal en een terugkommoment  voor ouders van overleden kinderen, specifieke prematurenkledij om op de afdeling te gebruiken, (spel)materiaal voor broers en zussen van patiënten, herdenkingsmateriaal voor de ouders van overleden patiëntjes,  specifiek ontwikkelingsgericht spelmateriaal voor de patiënten, … We willen ook ouders steunen die het financieel moeilijk hebben bij de zorg voor hun kind(eren) naar aanleiding van complexe pathologie (uiteraard in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis). Ook het inrichten van ruimtes waar ouders komen met als doel het warme karakter van de afdeling te benadrukken willen we met de vzw realiseren. Met andere woorden, we wensen met de vzw een toegevoegde waarde te betekenen voor de zorg van alle patiënten op de neonatologie.
De vzw wordt bestuurd door artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden van de afdeling. De maatschappelijke zetel van de vzw bevindt zich in het UZ Gent.
 
De naam van de vzw is ook doelbewust gekozen: een moeder van een patiëntje, bij ons overleden, schreef een voorleesverhaal voor haar andere dochter over ‘Haar dappere engeltje Olivia’. Van dit verhaal brachten we een boek uit. Omdat we onze afdeling (gelukkig maar) ook geassocieerd wordt met ‘vechtertjes’ plaatsten we de B voor de engeltjes, waardoor het een dubbele betekenis krijgt.
 
 

DOELSTELLINGEN

 

Financiering van projecten van de NICU van UZ Gent die niet ressorteren onder de reguliere operationele begroting van UZ Gent. Deze projecten beogen een kwalitatieve meerwaarde in de zorg voor patiënten en ouders. Die projecten omvatten niet-limitatief :

o    Aankopen materiaal ten behoeve van de sterrenwerkgroep

o    Organiseren van een terugkommoment ouders van overleden kinderen

o    Samenstellen en beheren van een brussenkoffer (spelkoffer voor broers of zussen van verblijvende pten)

o    Samenstellen en beheren van een adoptiekoffer

o    Aankopen van specifieke prematurenkleding te gebruiken op de NICU van UZ Gent

o    Aankopen van speciaal voor neonatologie ontwikkelingsgericht speelgoed

o    Huiselijk inrichten van ruimtes waar ouders van kinderen op de NICU van UZ Gent komen

o    Bijstand aan ouders van kinderen die na het ontslag uit het ziekenhuis bijzondere zorgen nodig hebben (in nauw overleg met de sociale dienst van UZ Gent)

o    Samenwerking bij de organisatie van de wetenschappelijke studiedagen van de NICU UZ Gent

o    Samenwerking bij de organisatie van de ‘Dag van het Vroeggeboren Kind’ van de NICU UZ Gent

o    Ondersteuning van het NICU-team van UZ Gent met het oog op de bevordering van het werkklimaat en optimalisatie van de professionele samenwerking

o   Organiseren van een familiedag voor het hele gezin

Geef een reactie