Een nieuwe site !

Ook het team van UZ Gent wil haar verhaal graag kwijt in de digitale wereld … een leuke frisse webstek waar we onze projecten, visie en missie kunnen toelichten, en tegelijk wat meer informatie geven aan iedereen die dat wenst ! Welkom dus !

Doelstelling van de vzw is om projecten te financieren die niet ressorteren onder de reguliere ziekenhuisfinanciering. Voorbeelden hiervan zijn oa materiaal en een terugkommoment  voor ouders van overleden kinderen, specifieke prematurenkledij om op de afdeling te gebruiken, (spel)materiaal voor broers en zussen van patiënten, herdenkingsmateriaal voor de ouders van overleden patiëntjes,  specifiek ontwikkelingsgericht spelmateriaal voor de patiënten, … We willen ook ouders steunen die het financieel moeilijk hebben bij de zorg voor hun kind(eren) naar aanleiding van complexe pathologie (uiteraard in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis). Ook het inrichten van ruimtes waar ouders komen met als doel het warme karakter van de afdeling te benadrukken willen we met de vzw realiseren. Met andere woorden, we wensen met de vzw een toegevoegde waarde te betekenen voor de zorg van alle patiënten op de neonatologie.
De vzw zal bestuurd worden door artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden van de afdeling. De maatschappelijke zetel van de vzw bevindt zich in het UZ.
De naam van de vzw is ook doelbewust gekozen: een moeder van een patiëntje, bij ons overleden, schreef een voorleesverhaal voor haar andere dochter over ‘Haar dappere engeltje Olivia’. Dit verhaal wordt binnenkort geïllustreerd en uitgegeven. Omdat we onze afdeling (gelukkig maar) ook geassocieerd wordt met ‘vechtertjes’ plaatsten we de B voor de engeltjes, waardoor het een dubbele betekenis krijgt.

Geef een reactie