Projecten

Werkgroep Neo Support Team

Ons Neo support team bevat veel meer dan wat de naam doet vermoeden. Onze werkgroep staat o.a. in voor de attenties voorzien op speciale dagen zoals o.a. moeder- en vaderdag, pasen, sinterklaas, kerst. Verder verzorgen wij ook de ‘brussenkoffer’ en ‘adoptiekoffer’.

De ‘brussenkoffer’ is een koffer die we overhandigen bij opname aan de ouders. Deze bevat brochures, kleurprenten en materiaal zoals een pamper, flesje, spuit,… Hiermee hopen we de ‘brussen’ (broers en zussen) van onze patiënte op een speelse manier te informeren over de opname.

De ‘adoptiekoffer’ is een rugzakje voor kindjes die ter adoptie worden afgestaan. Dit rugzakje bevat de eerste kleertjes, een knuffel, fopspeen en dagboekje.

Adoptiekoffer
Adoptiekoffer
brussenkoffer
Brussenkoffer


Een nieuwe bezoekersgang met meer aandacht voor het kind (broers en zusjes) is ons volgende grote project. Neo Support Team zorgt ook voor een goede teamspirit, wat op een IZ van groot belang is, d.m.v. teambuilding.

Onze Sterrenteam

Op de neonatale intensieve zorgen afdeling kunnen – ondanks de hoogtechnologische zorgen en de vooruitgang van de medische wetenschap – niet alle opgenomen baby’s succesvol behandeld worden. Gemiddeld kent onze afdeling 30 overlijdens per jaar. Het overlijden van een baby is voor de ouders een uiterst ingrijpende ervaring, en de manier waarop wij, als team, hiermee omgaan op de afdeling, is bepalend voor de verdere verwerking van dit grote verlies. Vanuit dit besef werd reeds jaren geprobeerd om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden tijdens dit moment van afscheid.

Om alle reeds geleverde inspanningen te bundelen en deze ook nog verder uit te bouwen en te verbeteren werd enige jaren geleden de sterrenwerkgroep opgericht.

Doel en methode:

  • Aan ouders wordt de kans gegeven om op een menswaardige en intieme manier afscheid te nemen van hun baby, al dan niet in het bijzijn van familie.
  • Rekening houdend met de geloofsovertuiging kiezen sommige ouders om hun kindje te laten dopen. Een zelfgemaakte doopkaars met naam is een blijvende herinnering aan dit gebeuren.
  • Ouders kunnen zich met hun ‘stervende of overleden’ baby afzonderen in een huiselijk ingerichte kamer en krijgen alle tijd en rust om op hun eigen manier afscheid te nemen, terwijl het team op de achtergrond aanwezig blijft.
  • Een overlijden gaat op de afdeling niet ongemerkt voorbij. We zorgen voor een sfeer van stilte en rust. De aanwezigheid van een “lichtgevend Nijntje” aan de infobalie is een klein en subtiel symbool waarvan het team de betekenis kent.
  • Ervaring leerde ons dat herinneringen aan het soms korte leven een belangrijke rol spelen.

Buiten het team zijn er voor de ouders maar een handvol mensen die hun baby hebben gekend. Het herinneringsdoosje of “sterrenkoffer’ bundelt zoveel mogelijk kostbare herinneringen: een cd-rom met foto’s in een fijn hoesje, voet- en handafdrukjes, haarlokje, kaartje met bemoedigende woorden, … Het is voor de verpleegkundigen ook een houvast om zeker te zijn dat ouders alles hebben meegekregen die deze herinnering mogelijk maakt. Het herinneringsdoosje kan ook op de afdeling bewaard worden indien de ouders de directe confrontatie met die herinneringen niet onmiddellijk aankunnen. Als ze er later wel behoefte aan hebben, kunnen ze het doosje komen halen.
Bij de geboorte van een meerling gebeurt het soms dat één of meerdere baby’s overlijden. Ouders worden’ gedwongen’ sterk te zijn voor hun overlevende baby terwijl ze voortdurend geconfronteerd worden met het verlies van hun overleden baby. Het tweelingsterretje aan het bedje of de couveuse met hierop de naam van overleden broer of zus, maakt het team alert op dit verlies.

Het verwerkingsproces voor de ouders die een baby verloren, begint waar hun verhaal bij ons eindigt. We blijven echter wel begaan met hen. Ouders krijgen een kaartje, 1 jaar na overlijden, als blijk dat we hen en hun baby niet vergeten zijn. In de toekomst willen we nog verder werk maken van de opvolging van die ouders.
Omdat we in het verleden vaststelden dat ouders ook na een verlies, nood blijven hebben om even terug te keren naar het moment of de plaats die altijd verbonden blijft met loslaten, organiseren we dit jaar voor het eerst een terugkomavond. We willen op die avond met enkele gedichten en beelden in een herdenkingsmoment samen met de ouders nog even stilstaan bij hun ‘sterrenkind’.

Het verlies van een baby laat zijn sporen na bij gans het gezin: ook bij broers en zussen. “Pluimpje” is een verhaal geschreven door een mama voor haar oudere dochtertje, om haar te helpen bij het verwerken van het verdriet bij het afscheid van haar kleine zusje, dat een sterrenkindje werd. Het is een verhaal over afscheid en zingeving aan het zinloze van de dood van een kind, vanuit de ogen van een kind geschreven. Het verhaal wordt thans geïllustreerd door de laatstejaarsstudenten van een school in Brugge en wordt binnenkort uitgegeven als voorleesverhaal. We hopen dat het jonge kinderen en ouders kan helpen bij het verwerken van het verlies van een broer, zus of kind.

Werkgroep Ontwikkelingsgerichte Zorg

De werkgroep Ontwikkelingsgerichte Zorg werkt aan een optimale ontwikkeling en welbevinden van onze patiënten en hun families.  Door literatuurstudies en onderzoek, blijven we streven naar het creëren van optimale omstandigheden waarin onze broze patiënten kunnen ontwikkelen.  Dit proberen we te verwezenlijken door negatieve prikkels zoveel als mogelijk te beperken en positieve prikkels te stimuleren.

  • Kledij

Patiëntjes in kritieke toestand worden niet aangekleed zodat optimale observatie mogelijk is.  Eens die patiëntjes aan de betere hand zijn, mogen ze kledij dragen.  De ouders mogen altijd kledij meenemen.  Dit is niet altijd mogelijk.  Daarom hebben we een eigen voorraad aan kleertjes die we regelmatig moeten vervangen.


  • Speelgoed

Patiëntjes die langere tijd bij ons liggen, hebben soms nood aan visuele stimulatie.  Om dit tegemoet te komen, lenen we speelgoed uit dat speciaal is uitgekozen om hen te stimuleren.


  • Relax

Grotere kinderen die interactie zoeken met hun omgeving, genieten soms van een relax.  Het laat hen toe eens uit hun bedje te kunnen, ook als de ouders eventjes niet aanwezig zijn.


  • Inrichting ouderlounge

De huiselijke sfeer in een ziekenhuisomgeving brengen is ook een van onze doelen.  We proberen dit te verwezenlijken door ruimtes waar ouders vertoeven, huiselijk aan te kleden.