Over ons

Wie zijn we?

De VZW financiert projecten die niet ressorteren onder de reguliere ziekenhuisfinanciering, zoals specifiek ontwikkelingsgericht spelmateriaal, terugkommomenten voor ouders van overleden patiëntjes, specifieke prematurenkledij, (spel)materiaal voor brussen van patiëntjes en herdenkingsmateriaal voor de ouders van overleden patiëntjes. 

Daarnaast steunen we ook ouders die het financieel moeilijk hebben bij de zorg voor hun kind(eren) naar aanleiding van complexe pathologie. Dit uiteraard in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis. Ook het inrichten van ruimtes waar ouders komen, met als doel het warme karakter van de afdeling te benadrukken, willen we met de VZW realiseren. 

De naam van de vzw is ook doelbewust gekozen: een moeder van een patiëntje, bij ons overleden, schreef een voorleesverhaal voor haar andere dochter over ‘Haar dappere engeltje Olivia’. Van dit verhaal brachten we een boek uit. Omdat onze afdeling ook geassocieerd wordt met ‘vechtertjes’ plaatsten we de B voor de engeltjes, waardoor het een dubbele betekenis krijgt.

De werkgroepen

LACTATIE TEAM

Mama’s kunnen met hun vragen rondom het voedingsmoment van hun baby terecht bij het hele team. Ze krijgen ook begeleiding tijdens deze voedingsmomenten.

NEONATAL SUPPORT TEAM

Deze werkgroep staat o.a. in voor de attenties voorzien op speciale dagen zoals o.a. moeder- en vaderdag, pasen, sinterklaas, kerst. Verder voorzien zij ook de ‘brussenkoffer’ en ‘adoptiekoffer’.
Waarbij door deze werkgroep ook elke 2 jaar een familiedag georganiseerd wordt. 

STERREN TEAM

Het overlijden van een baby is voor de ouders een uiterst ingrijpende ervaring, en de manier waarop wij, als team, hiermee omgaan op de afdeling, is bepalend voor de verdere verwerking van dit grote verlies. 

Vanuit deze werkgroep proberen we om de ouders zo goed mogelijk te te ondersteunen en te begeleiden tijdens dit moment van afscheid.

ONTWIKKELINGSGERICHTE ZORG TEAM

De werkgroep ontwikkelingsgerichte zorg werkt aan een optimale ontwikkeling en welbevinden van de patiënten en hun familie.

Het creëren van optimale omstandigheden waarin de patiënten kunnen ontwikkelen.
Dit proberen we te verwezenlijken door negatieve prikkels zoveel mogelijk te beperken en positieve prikkels te stimuleren

Het voorzien van comfortmateriaal aangepast voor de patiënten.
Maar ook door samen met het gezin een huiselijke sfeer te creëren. 

Vanuit deze werkgroep werd de ouderlounge gecreëerd.

Onze doelstellingen

Financiering van projecten van de NICU van UZ Gent die niet ressorteren onder de reguliere operationele begroting van UZ Gent. Deze projecten beogen een kwalitatieve meerwaarde in de zorg voor patiënten en ouders. Die projecten omvatten niet-limitatief: 

 • Samenstellen en beheren van de brussenkoffer, adoptiekoffer, sterrenkoffer en troostkoffer
 • Aankopen van materiaal ten behoeve van de sterrenwerkgroep, ontwikkelingsgericht speelgoed, specifiek prematurenkleding, … .
 • Organiseren van de terugkomdag en familiedag voor het gezin
 • Samenwerking bij de organisatie van:
  – Wetenschappelijke studiedagen van de NICU UZ Gent
  – De ‘Dag van het Vroeggeboren Kind’ van de NICU UZ Gent 
 • Huiselijk inrichten van ruimtes waar ouders van de patiënten op de NICU UZ Gent komen
 • Bijstand bieden aan ouders van patiënten die na de opname bijzondere zorgen nodig hebben
 • Ondersteuning van het NICU-team van UZ Gent, met oog op de bevordering van het werkklimaat en optimalisatie van de professionele samenwerking

Contacteer ons