X-Care en VZW Dappere B-Engeltjes slaan de handen in elkaar

Op 19/02/2016, tijdens een studiedag van de dienst Neonatologie UZ Gent, werd door Siska Schoeters het startschot gegeven van een grootse inzamelactie ten voordele van de vzw Dappere B-Engeltjes. 

Zij verzamelen o.a. prematurenkledij, babystoelen, spelmateriaal en speelgoed om te kunnen schenken aan de patiëntjes en hun familieleden. Zowel 2de hands als nieuw materiaal komt in aanmerking.

Siska Schoeters, bekend als radio- (Stubru) en tv-figuur, zal het meterschap van de vzw op zich nemen. De firma X-Care zal op haar beurt in 2016 als financiële en logistieke partner de vzw ondersteunen. X-Care is een dienstverlener gespecialiseerd in tijdelijke inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.

Contacteer ons